نمایش دادن همه 8 نتیجه

کود فیدینگ چیست؟

همان طور که می دانید گیاهان برای رشد و نمو نیازمند نور،آب و برای رشد بهتر به ماده کعدنی به نام کود می باشند. در واقع به ماده معدنی،زیست محیطی یا بیولوژیکی که برای رشد بهتر گیاهان و مراقبت ویژه از گیاهان می باشد کود می گویند.

همچنین کود ها میزان مواد مغذی گیاهان را کنترل می کنند. و کیفیت رشد گیاهان را نیز بیشتر می کند. اما هر نوع کودی برای هر نوع گیاهی مناسب نیست. کودی برای گیاهان مناسب است که مواد مغذی آن ها را تامین کند و به سلامتی گیاهان کمک نماید. و در صورت رشد گیاهان استفاده شود.زیرا برخی از کود ها باعث خشک شدن و بیمار شدن گیاهان می شود.

کود ها انواع مختلف زیادی دارند. که کود فیدینگ یکی از انواع کود های بیولوژیکی می باشد با کمک کود فیدینگ می توان تمامی مواد مغذی و ویتامین ها را در جهت رشد گیاهان به آن ها منتقل نمود.همچنین کود فیدینگ باعث حاصلخیز تر شدن خاک می شود. و یک بستر مناسب برای رشد گیاه فراهم می سازد.

به کمک کود فیدینگ می توان گیاهان متنوعی را در خاک پرورش داد و با وجود کلسیم ها و ویتامین های موجود در این کود گیاهان راحت تر و بهتر رشد می کنند.

ترکیبات کود فیدینگ

این کود زیستی با ترکیبات مغذی که دارد بسیار برای گیاهان مفید واقع شده است. در ادامه به ترکیبات کود فیدینگ اشاره می شود.

  • آهن
  • نیتروژن
  • کلسیم

در کود فیدینگ ترکیباتی مثال آهن ، نیتروژن و کلسیم وجود دارد که هر کدام از این ترکیبات به نحوی برای رشد گیاهان مفید است.

آهن موجود در این کود باعث ساخت بهتر کلروپلاست و رشد کلروفیل ها در گیاهان می شود. بنابراین با انجام این فرآیند فتوسنتز در گیاه نیز بهتر انجام می شود.

نیتروژن موجب رشد کلروفیل ها می شود و کلروفیل ها منبع مواد مغذی هستند که بسیار برای رشد گیاهان مفید می باشد. به علت نیاز کلروفیل ها به نیتروژن زیاد برای رشد، کود فیدینگ با داشتن این ماده بسیار مفید می باشد.

کلسیم موجب رشد بهتر آنزیم ها می شود که باعث انجام فتوسنتز بهتر می باشد. بنابراین کلسیم برای گیاهان ضروری می باشد.

کاربرد کود فیدینگ

مهم ترین کاربرد کود فیدینگ در مزرعه های کشاورزی و باغداری ها برای جلوگیری از رشد قارچ ها و آفت ها و همچنین رشد بهتر محصولات کشاورزی می باشد.

در گذشته که کود های زیستی و شیمیایی وجود نداشتند از کود های دامی استفاده می شده است که موجب بیماری های انگلی و میکروبی و قارچی و همچنین آلودگی های فراوان می شده است. به همین دلیل کود فیدینگ به عنوان یک کود بیولوژیکی بسیار در جلوگیری از بیماری ها موثر می باشد و کمک بیشتری به رشد گیاهان می کند.