پکیج کود گلدهی ادونس (Advance) مناسب 20 گیاه

تومان19.900.000
افزودن به سبد خرید

پکیج کود ریشه زایی و رشد ادونس (Advanced) مناسب 20 گیاه

تومان11.500.000
افزودن به سبد خرید

پکیج کود ریشه زایی و رشد بایوبیز (biobizz) مناسب 20 گیاه

تومان7.590.000
افزودن به سبد خرید

گروباکس 3 در 3 با تجهیزات کامل | پکیج طلایی ( مناسب 20عدد گلدان)

تومان94.900.000
اطلاعات بیشتر

گروباکس 3 در 3 با تجهیزات کامل | پکیج اقتصادی( مناسب 20 عدد گلدان)

تومان69.900.000
اطلاعات بیشتر

گروباکس 1.5 در 1.5 با تجهیزات کامل | پکیج طلایی ( مناسب5 عدد گلدان)

تومان36.900.000
اطلاعات بیشتر

گروباکس 1.5 در 1.5 با تجهیزات کامل | پکیج اقتصادی( مناسب 5 عدد گلدان)

تومان27.900.000
اطلاعات بیشتر

رطوبت ساز صنعتی اتوماتیک مدل 600

تومان5.390.000
افزودن به سبد خرید

گروباکس 1 در 1 با تجهیزات کامل | پکیج طلایی ( مناسب 3 عدد گلدان)

تومان23.900.000
اطلاعات بیشتر

ژل قلمه زنی کلونکس 50 میل – Clonex Rooting Gel 50ml

تومان1.350.000
افزودن به سبد خرید

باکس رشد گیاه (3*3)

تومان15.500.000
افزودن به سبد خرید

گروباکس 2 در 2 با تجهیزات کامل | پکیج اقتصادی( مناسب 10 عدد گلدان)

تومان42.900.000
اطلاعات بیشتر